Confidențialitatea datelor cu caracter personal

Barrier®se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecția datelor personale stocate. Informaţiile nu vor fi dezvăluite niciunei persoane din afara Barrier®, a societăţilor afiliate sau asociate la aceasta, a agenţiilor, distribuitorilor sau persoanelor autorizate, reprezentanţilor ori distribuitorilor şi a altor societăţi cu care Barrier® colaborează în beneficiul dvs., precum şi din afara oricărui reprezentant, cesionar sau înlocuitor al părţilor la care s-a făcut referire mai sus. Informaţiile vor fi tratate în conformitate cu prevederile legislaţiei române cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, în special în conformitate cu Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („Legea privind Protecţia Datelor”) şi pot fi stocate şi utilizate iniţial în interiorul sau în afara Uniunii Europene (UE) / Zonei Economice Europene (ZEE), oriunde în lume (inclusiv în Statele Unite ale Americii).

Aveți, conform Legii 677/ 2001, următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție.

Colectarea acestor informaţii va permite Barrier® să îndeplinească următoarele obiective:

  1. Să facă acest site mai accesibil şi mai funcţional pentru dumneavoastră, nesolicitând introducetea informaţiilor în mai multe rânduri.
  2. Să furnizăm mai rapid informaţii.
  3. Să generăm conţinut mai relevant pentru dumneavoastră.
  4. Să vă ajutăm să identificaţi cu uşurinţă serviciile ori informaţiile pe care Barrier vi le poate oferi.
  5. Să folosim aceste informaţii pentru a aduce îmbunătăţiri site-ului.
  6. Să identificăm tendinţe generale cu privire la site şi la utilizarea acestuia.
  7. Să vă furnizăm serviciile şi produsele solicitate Barrier.
  8. Să vă informăm cu privire la noi produse, oferte speciale, informaţii actualizate şi alte noi servicii pe care Barrier consideră că ar putea fi utile pentru dumneavoastră.